§ 1  Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady dotyczące internetowego zakupu biletów na atrakcje oferowane przez Cosmos Muzeum sp. z o.o. (ul. Łucka 15/3 w Warszawie), zwane dalej „Cosmos Muzeum”.

2. Zakup biletów online odbywa się przez stronę internetową https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online/  i oznacza zaakceptowanie regulaminu Muzeum. Regulamin Muzeum jest dostępny na stronie internetowej https://cosmosmuzeum.pl/visitor-regulations/.

3. Zakup biletu online jest możliwy po dokonaniu rejestracji na stronie https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online/ i zaakceptowaniu klauzul dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz po dokonaniu płatności za pomocą systemu Przelewy24, którego właścicielem jest PayPro S.A.

5. Poprzez system sprzedaży online można kupić bilety indywidualne i grupowe na Wystawę na wybraną datę oraz godzinę.

6. Bilet pozostaje ważny do wybranej daty oraz godziny. Spóźnienie większe niż 15 minut na godzinę, na którą bilety zostały zakupione uznaje się za wykorzystanie biletu i nie podlega on zwrotowi.

7. Osoby, które zakupiły swój bilet przed 21.06.2023r. proszone są o kontakt mailowy z Muzeum: info@cosmosmuzeum.pl w celu ustalenia daty wizyty. 

8. Bilet zakupione przed 21.06.2023r. utracą ważność w dniu 31.07.2023r.

§ 2  Rejestracja

1. Zarejestrować można się na stronie https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online, podając imię, nazwisko, adres e-mail.

§ 3   Zakup online – zasady ogólne

1. Każda rezerwacja online biletów indywidualnych otrzyma indywidualny numer transakcji, ale rezerwacje będzie można opłacić łącznie.

2. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy skontaktować się mailowo z Muzeum pod adresem: info@cosmosmuzeum.pl i podać poniższe dane:

1) imię i nazwisko lub nazwę nabywcy;

2) adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica);

3) numer NIP (nie dotyczy osób fizycznych)

4) numer zamówienia online.

3. Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną.

4. Opłata za zakup biletów online dokonywana jest wyłącznie za pomocą systemu Przelewy24 , kartą płatniczą akceptowaną przez system Przelewy24, przelewem elektronicznym lub inną formą udostępnioną przez Przelewy24 w obrębie serwisu https://cosmosmuzeum.pl/bilet-online

5. W ciągu 30 min od chwili zakończenia zakupu online system wyśle na podany w profilu adres skrzynki pocztowej wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie i numer transakcji oraz zapisane w formacie PDF bilety elektroniczne. 

§ 4   Wystawa Cosmos Muzeum

Zakupiony bilet elektroniczny upoważnia do jednorazowego wejścia na teren Wystawy.

§ 5  Postanowienia końcowe

1. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupu online wymagają zgłoszenia w ciągu 30 dni od momentu zakupu. Reklamacje składa się drogą elektroniczną na adres e-mail info@cosmosmuzeum.pl lub pisemnie na adres siedziby Cosmos Muzeum. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia zgłoszenia reklamacyjnego. Informacja o decyzji w sprawie reklamacji jest przekazywana na piśmie lub mailowo.

2. Centrum jest uprawnione do zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej https://cosmosmuzeum.pl/ oraz w siedzibie Cosmos Muzeum.

3. Regulamin jest integralną częścią „Regulaminu Zwiedzania Cosmos Muzeum” dostępnego na stronie internetowej https://cosmosmuzeum.pl/visitor-regulations/.

4. Regulamin wszedł w życie 21.06.2023 r.