ZASADY

  • Bilety on-line nie stanowią rezerwacji i nie upoważniają do wejścia bez kolejki
  • Z powodu niewystarczającej ilości miejsca w holu kolejka oczekujących na wejście jest przed wejściem do budynku
  • Do biletów ulgowych wymagany jest ważny dokument poświadczający prawo do ulgi
  • Bilet on-line są bezterminowe i można je wykorzystać dowolnego dnia
  • Ostatnie wejście na ekspozycję jest 60 min przed zamknięciem

RULES

  • Online tickets isn’t a reservation and don’t entitle to skip the queue
  • Due to the small lobby, queue is in front of the entrance to the building
  • Reduced tickets only with valid document confirming the right to a discount
  • Online tickets have no expiration date and can be used at any day
  • The last entry to the exhibition is 60 minutes before closing

Wyświetlanie wszystkich wyników: 8